Wedstrijdregelement


Wedstrijdregelement deelname


Wedstrijdregels op het veldWedstrijdregels op het veld

Ondergrond
De voorrondes vinden plaats op diverse veldjes met verschillende ondergronden:
- Zeewijk en Velserbroek: Kunstgras Platte sportschoenen of met kleine noppen
- IJmuiden en Haarlem: Asfalt Platte sportschoenen
De finale vindt plaats in het Rabobank stadion voorafgaand aan de eerste wedstrijd van Telstar na de zomervakantie (speelschema Telstar is nog niet bekend).

Schoenen
Probeer tijdens de voorrondes goed rekening te houden met de bovengenoemde ondergrond. Er worden alleen sportschoenen toegestaan zonder noppen. Voetbalschoenen met noppen zijn alleen toegestaan tijdens de finale wanneer er gespeeld wordt op gras.

Teams
Ieder team bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 spelers. Er zijn minimaal 5 veldspelers waarvan 1 (vliegende) keeper. Daarnaast zijn er maximaal 2 wisselspelers toegestaan. We hebben een categorie van 12 TOT 16 jaar. Bij twijfel is men verplicht legitimatie of de spelerspas te tonen.

Absentie
Bij niet of niet op tijd verschijnen van een team heeft het afwezige team met 5-0 verloren. Een team is officieel afwezig indien er op het tijdstip van de aftrap minder dan 4 spelers, inclusief keeper, aanwezig zijn.

Aflasting
Een wedstrijd kan alleen bij uitzonderlijk slechte weersomstandigheden uitgesteld worden. Houdt tijdens slecht weer op de dag zelf goed de website of Facebook in de gaten. Dit zal via de coördinator naar de buurtsportcoach worden gecommuniceerd. De buurtsportcoach geeft dit door aan de teams aangezien de buurtsportcoach de contactgegevens van alle teams heeft.

Overtredingen en/of strafmaatregelen
Op lichamelijk contact zal, i.v.m. de harde bestrating en de leeftijd van de deelnemers, extra worden gelet. Bij een kleine overtreding kan de scheidsrechter een vrije trap toekennen (afstand: 5 passen). Maar een speler die een tegenstander neerlegt krijgt geel en moet onmiddellijk voor 2 tot 5 minuten het veld verlaten, afhankelijk van de zwaarte van de overtreding. Deze speler mag niet door een invaller worden vervangen. Een speler die bewust een andere speler neerhaalt of blesseert krijgt direct rood en moet het veld verlaten. Ook hier komt geen invaller voor terug in het veld. Deze speler is tevens geschorst voor de volgendespeelwedstrijd. Daar waar het reglement niet in voorziet, ligt de beoordeling bij de scheidsrechter, wiens uitspraak bindend is. Zo kan een speler ook definitief worden uitgesloten voor verdere deelname.

De speluitrusting
Alle spelers van één ploeg moeten hetzelfde kleur tenue dragen, zo niet dan mogen zij niet meespelen of worden de hesjes toegereikt. Er worden alleen sportschoenen toegestaan zonder noppen (tenzij er op gras gespeeld wordt). Het dragen van sier is verboden (sierraden zoals: ringen, kettingen, uurwerken, enz.). Het dragen van scheenbeschermers is toegestaan maar niet verplicht. Het dragen van een lange broek is toegestaan.

Het spel
Al het lichamelijke contact is verboden (zoals trekken, duwen, klemzetten, enz.). Ook ruw spel is verboden.

Doelpunt
Een doelpunt wordt toegekend wanneer de bal volledig over de (denkbeeldige) doellijn is gegaan, zonder dat hierbij fouten zijn begaan. Na een doelpunt moeten alle spelers zich op de eigen speelhelft begeven voordat de bal terug in het spel is gebracht.

Wisselen
Er kan doorgewisseld worden. Er mogen nooit meer dan 6 spelers (inclusief keeper) op het veld staan. De inkomende speler wacht tot de speler die vervangen wordt het veld heeft verlaten. Onrechtmatige wissels worden bestraft met een indirecte vrije trap ter hoogte van de middellijn.

Strafmaatregelen
Slidings zijn verboden en worden bestraft met een gele kaart en 2 minuten toekijken. Een speler die tijdens de wedstrijd een 2e gele kaart krijgt, krijgt automatisch een rode kaart. Een speler die een rode kaart krijgt, wordt definitief uitgesloten voor de wedstrijd en men mag geen vervanger voor hem opstellen. De speler is minimaal één en maximaal drie wedstrijden geschorst. Speelt een niet speelgerechtigde speler mee zonder overleg met de toernooileiding, dan zal de toernooileiding maatregelen treffen die van invloed zijn op de score.

Keeper
De keeper mag de bal alleen uit zijn/haar handen gooien, of de bal eerst op de grond brengen en dan inschieten. Het is dus niet toegestaan om vanuit de handen de bal het veld in te schieten!